Η K-ENERGY by Karantonis είναι εντεταλμένη να υπηρετήσει το κοινό όφελος διατηρώντας τις ισορροπίες στο περιβάλλον που ζούμε σήμερα, το οποίο θα παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Με εφόδια τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, μέσα από την ορθολογιστική και συνετή διαχείριση της, θέσαμε ως στόχο της αποστολής μας να αφήσουμε το δικό μας θετικό αποτύπωμα στην προσπάθεια μείωσης των Ρύπων στο Περιβάλλον μας.

Με Όραμα την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη συνακόλουθη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων, αποσκοπούμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην παραγωγή αγνής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενέργεια συνυφασμένη με το φυσικό περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο, Ενέργεια σε Αρμονία με την Φύση.

Net Metering για ΟΛΟΥΣ

Εξωτερική Θερμομόνωση

Αντλίες Θερμότητας

Θερμομονωτικά Κουφώματα