Αυτόνομα

Αυτόνομη Παραγωγή Ενέργειας και Άμεση Εκμετάλλευση

Η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο είναι πλέον μία πολύ ελκυστική και παράλληλα βιώσιμη επένδυση, ακόμα και σε περιπτώσεις που το ρεύμα δεν πωλείται σε κάποιο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αξιοποιείται από τον ίδιο τον παραγωγό. Ένα Aυτόνομο Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Σύστημα μπορεί να καλύψει από πολύ μικρά και ιδιαίτερα φορτία, για μικρό χρονικό διάστημα, έως ολόκληρες κατοικίες και συγκροτήματα.

Η σωστή διαστασιολόγηση ενός αυτόνομου συστήματος είναι το κλειδί για την απόδοσή του, καθώς γνωρίζοντας το προφίλ της ενέργειας που καταναλώνεται, μπορούμε να σχεδιάσουμε ορθότερα το σύστημα, δίνοντας βάση στη σχέση απόδοσης – τιμής.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα ανακύκλωσης νερού πισίνας

Τα Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα ανακύκλωσης νερού πισίνας αποτελούν μια ελκυστική επένδυση, αφού η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του συστήματος αυτού είναι μεγάλη.

Το Φ/Β Σύστημα τροφοδοτεί με ενέργεια την αντλία, η οποία κυκλοφορεί το νερό της πισίνας διαμέσου του συστήματος φιλτραρίσματος. Η ενέργεια αυτή μεταβάλλεται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και εποχιακά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες ανακύκλωσης – φιλτραρίσματος της πισίνας, οι οποίες διαφοροποιούνται ανά εποχή, αντισταθμίζονται πλήρως.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα άντλησης νερού

Τα Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα άντλησης νερού αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία των Αυτόνομων Φ/Β Συστημάτων. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η κάθε εφαρμογή. Γι’ αυτό το κάθε Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες της χρήσης και τις φυσικές παραμέτρους του σημείου άντλησης και αποθήκευσης.

Κατά τη διάρκεια της μέρας όπου υπάρχει ικανοποιητική ηλιοφάνεια, η αντλία μπορεί να τροφοδοτείται απευθείας από τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, χωρίς να χρειάζεται η αποθήκευση της ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά του νερού σε δεξαμενή στο υψηλότερο σημείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Μια άλλη επιλογή είναι η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται σε περιόδους ηλιοφάνειας σε μπαταρίες ούτως ώστε να τροφοδοτείται η αντλία τις ώρες που χρειάζεται.

Στις περιπτώσεις όπου το Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης τότε λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας. Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, το πότισμα γίνεται πάντα μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η καλλιεργήσιμη έκταση είναι δεδομένη, όπως δεδομένο είναι και το είδος της καλλιέργειας. Συνεπώς, η ημερήσια απαίτηση σε νερό είναι κατά πολύ σταθερή, με ένα μικρό ποσοστό αύξησης περί τα 20% τους καλοκαιρινούς μήνες, το οποίο αντισταθμίζεται με την αύξηση της ηλιοφάνειας που παρατηρείται τους μήνες αυτούς.