Ανακοίνωση Σχεδίου για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδία Κατανάλωση»

Ανακοίνωση Σχεδίου για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδία Κατανάλωση»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει τη λειτουργία του σχεδίου στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδία Κατανάλωση, Μέγιστης Ισχύος 5MW».

Το Σχέδιο περιλαμβάνει την ακόλουθη κατηγορία επένδυσης:

Εγκατάσταση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

 • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν μονάδες ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας).
 • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΣΗΘΥΑ που δύναται να εγκατασταθεί θα είναι μέχρι 5ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης/κατάργησης του Σχεδίου με σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Υπηρεσίας Ενέργειας (Οδός Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία) καθώς επίσης στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ.

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ.

Αναθεώρηση Net Metering & Ανακοίνωση Net Billing

Ανακοινώθηκε η επέκταση του σχεδίου Net Metering ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε το σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών Νet-Βilling για επιχειρήσεις.

Η λειτουργία των πιο πάνω σχεδίων έχει αναμφίβολα σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, τους οικιακούς καταναλωτές καθώς και στο περιβάλλον.

Επέκταση του ορίου ισχύος του Net Metering

Ανακοινώθηκε η επέκταση του ορίου της ισχύς του σχεδίου «Net Metering για όλους». H μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήματος στην Κύπρο, από τα 5kWh φτάνει στα 10kWh, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες κάθε οικίας ή και επιχείρησης.

Με την δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος μεγαλύτερης δυναμικότητας, θα είστε σίγουροι ότι θα καλύπτετε όλες τις ανάγκες τις οικίας σας αλλά και τις όποιες τυχών αυξημένες ανάγκες σας στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Net Metering μπορείτε να δείτε εδώ.

Net Billing για επιχειρήσεις

Το Net Billing είναι ένα νέο σχέδιο συμψηφισμού λογαριασμών  το οποίο μπορεί να ωφελήσει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξαγωγή ενέργειας προς το δίκτυο.

Με την εφαρμογή του net-billing, το ρεύμα που θα παράγεται από τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί πλεόνασμα, δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί οι στιγμιαίες ηλεκτρικές ανάγκες της επιχείρησης,  θα εξάγεται στο ηλεκτρικό Δίκτυο και θα αποζημιώνεται από την ΑΗΚ στο ύψος του εκάστοτε κόστους αποφυγής. Η συνολική οικονομική αξία της πλεονάζουσας εξαγόμενης ενέργειας θα συμψηφίζεται στον λογαριασμό ηλεκτρικό ρεύματος του υποστατικού. Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον προμηθευτή) το πλεονάζον χρηματικό ποσό, θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό, εντός μιας χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων. Ως τελευταίος λογαριασμός της περιόδου των δώδεκα μηνών θα θεωρείται ο λογαριασμός του Νοεμβρίου. Επομένως, με το σχέδιο αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν ή/και εκμηδενίσουν το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση ηλεκτρικής.

Επίσης για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλη εξαγωγή ενέργειας στο δίκτυο, συνεχίζει να υφίσταται το σχέδιο της αυτοπαραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Net Billing μπορείτε να δείτε εδώ.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ” | ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον για την δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου με επιχορήγηση Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις κατοικίες, το Υπουργείο ανακοίνωσε την λήξη της υποβολής των αιτήσεων. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό για τις κατοικίες στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων.

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος που καλύπτεται από την χορηγία και μπορεί να καλύψει τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Κουφώματα Αλουμινίου

Άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από το σχέδιο είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, κλιματιστικών κ.α.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει το είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης αυξάνεται στο 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο  22 311234 ή μέσω email στο  [email protected]. 

Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού

Φουσκωμένοι οι λογαριασμοί του ηλεκτρισμού λόγω των νέων αυξήσεων στα καύσιμα.

Το τελευταίο διάστημα οι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων θα φέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, που θα κληθούν πληρώσουν το τίμημα των
αναπόφευκτων αυξήσεων σε αγαθά και υπηρεσίες.

+5,5% στο ρεύμα

Στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού για τον Ιούνιο θα παρατηρηθεί αύξηση της τάξης του 4,3%, σε σύγκριση με τους λογαριασμούς Μαΐου, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο, η αύξηση
αυτή ανέρχεται στο 5,5 %, σύμφωνα με την ΑΗΚ. Σε συνδυασμό με τις νέες τιμές λιανικών καυσίμων, η αύξηση φτάνει περίπου το 12,7%.

Ωστόσο, η ανοδική τάση δεν σταματά εδώ. Σε δηλώσεις της στην «Καθημερινή» η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ αναφέρει ότι οι σημερινές τιμές στο πετρέλαιο Brent θα
αποτυπωθούν στους λογαριασμούς των καταναλωτών μέσα τους επόμενους μήνες, αφού η αύξηση στη τιμή του ρεύματος δεν γίνεται ταυτόχρονα με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων καθώς η ΑΗΚ έχει απόθεμα καυσίμων για 3 μήνες.

Λύση τα Φωτοβολταϊκά

Η αύξηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αφού το καλοκαίρι είναι περίοδος στην οποία το ηλεκτρικό ρεύμα φτάνει στο αποκορύφωμα της κατανάλωσης.
Στην Κύπρο, από την στιγμή που εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το πετρέλαιο, η αύξηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναπόφευκτη.
Η λύση όμως είναι στα χέρια σας. Μήπως έφτασε η ώρα να αλλάξτε πάροχο; Αξιοποιήστε τον ήλιο που δεν χρεώνει! Εμείς υποστηρίζουμε σταθερά την ηλιακή ενέργεια, μια επένδυση σε σύστημα φωτοβολταϊκών το οποίο θα κάνει απόσβεση εντός 5 – 6 χρόνων. Μια επένδυση με την οποία θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το πορτοφόλι σας πιο γεμάτο.

Ενδιαφέρεσαι; Κάνε κλικ εδώ.

Πιστοποίηση SIR 2014 | K-Energy

Στην τέταρτη συνάντηση του SLRNetwork που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου, 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park  23 επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν με το Πρότυπο SIR 2014, μεταξύ αυτών και η Κ-Energy, μέλος του ομίλου Καραντώνη.

Η εταιρία μας, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο SIR2014 «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

SLR Network

Το SLRNetwork συστάθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και σήμερα αριθμεί πέραν των 320 μελών.

SIR2014

Το πρότυπο SIR 2014, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προτύπου είναι η βαρύτητα και επικέντρωση σε θέματα εργατικού δικαίου, ενώ παράλληλα η ενσωμάτωση και ο αριθμός δοκιμασμένων καλών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τους σκοπούς και στόχους του προτύπου.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το SIR 2014 είναι:

 • Δέσμευση Εφαρμογής και Προώθησης Υγιών Εργασιακών Σχέσεων
 • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Εργατική Νομοθεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προώθηση της Ισότητας και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
 • Συμφιλίωση Επαγγελματικής-Οικογενειακής Ζωής και Άλλες Καλές Πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SIR 2014 μπορείτε να δείτε εδώ.

We are hiring – Renewable Projects & Sales Supervisor

Αναπτυσσόμαστε και Εργοδοτούμε

Κενή Θέση – Renewable Projects & Sales Supervisor

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Renewable Projects & Sales Supervisor στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Καθήκοντα και Ευθύνες:

   • Διαχείριση και Αδειοδότηση μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
   • Ανάθεση από και ενημέρωση προς τη διεύθυνση για θέματα προώθησης και πωλήσεων.
   • Επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες.
   • Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων.
   • Σύνταξη και διαχείριση φακέλων προσφορών και αιτήσεων.
   • Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης έργου και διαχείριση της υλοποίησης των έργων.
   • Διαχείριση και τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Πελατολογίου (CRM).
   • Θα έχει έδρα τη Λευκωσία ενώ θα ανατεθούν Παγκύπριοι στόχοι ανάπτυξης τμηματικών πωλήσεων βάσει των εταιρικών στόχων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή παρεμφερές πτυχίο
 • Πτυχίο σε θέματα Διοίκησης ή Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε θέματα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 3 – 5 χρόνια στις πωλήσεις και διαχείριση έργων
 • Διαπιστευμένος Ενεργειακός Ελεγκτής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CAD, MS Office, PVSyst
 • Γνώσεις προγραμμάτων CRM ή/και Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες  

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 25/05/2018 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Αιτήσεις Σχεδίου Εξοικονομώ Αναβαθμίζω

Karantonis Group – 100% επιτυχία στην πρώτη φάση του σχεδίου «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Ενδιαφέρεστε για το σχέδιο χορηγίας «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αλλά θέλετε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα σας διασφαλίσει την έγκριση της αίτησης σας;

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την κατάθεση της αίτησης σας για χορηγία, με ποσοστό επιτυχίας 100% στις εγκρίσεις αιτήσεων της πρώτης φάσης του σχεδίου.

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ομίλου Καραντώνη από την πρώτη φάση του σχεδίου «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 

Το προσωπικό μας φρόντισε να εξασφαλίσει €625,000 για του πελάτες μας, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού προϋπολογισμού της πρώτης φάσης του σχεδίου  «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω».

Στην πρώτη φάση του σχεδίου από τις 1200 συνολικές αιτήσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν συνολικά οι 1000. Ο όμιλος μας κατέθεσε 35 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν όλες

Αναλυτικά καταθέσαμε 10 αιτήσεις, ποσοστό 25% των συνολικών εγκεκριμένων αιτήσεων,  για ολοκληρωμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης και 25 αιτήσεις για οικίες με μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης, ποσοστό 3% των εγκεκριμένων αιτήσεων ανάλογων έργων.  

Αν ενδιαφέρεστε για να προχωρήσετε με την αίτηση εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η διαδικασία αιτήσεων θα ανοίξει στις 16/4/2018.

Μετά την έγκριση της αίτησης σας και μετά την συνεννόηση σας με τους ενεργειακούς μηχανικούς μας, θα αρχίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας σας. Η εταιρία μας μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε πάντα με πιστοποιημένα συστήματα και γραπτές εγγυήσεις για το αποτέλεσμα.

Πατήστε πιο κάτω «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ» και ξεκινήστε τώρα!

Μετά την υποβολή των στοιχείων σας ένας εξειδικευμένος ενεργειακός μηχανικός της Karantonis Group θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις λεπτομέρειες.

2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

Στις 19 – 03 – 2018 ανακοινώθηκε η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου επιχορήγησης Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Τι καλύπτει η Χορηγία

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος, αφού το 50% με 75% (για ευπαθείς καταναλωτές) του κόστους μπορεί να καλύπτεται από τη χορηγία με τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Κουφώματα Αλουμινίου

Και άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες όπως εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και κλιματιστικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το «Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων”, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Αιτήσεις

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την κατάθεση της αίτησης σας για χορηγία.  Με ποσοστό επιτυχίας 100% στις εγκρίσεις αιτήσεων της πρώτης φάσης του σχεδίου. Αν ενδιαφέρεστε για να προχωρήσετε με την αίτηση μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η διαδικασία αιτήσεων θα ανοίξει στις 16/4/2018.

Σύντομος Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε το σύντομο οδηγό που θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στην επιτυχημένη αίτηση χρηματοδότησης για το Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Σε αυτό τον οδηγό παρουσιάζουμε επιγραμματικά τους τύπους των επενδύσεων,  τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τα μέγιστα ποσά χορηγίας, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής καθώς και τα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια.

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ.

Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση Σχεδίου

Γενικές Πληροφορίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ 2018

Έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου με επιχορήγηση Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος που καλύπτεται από την χορηγία και αναμένετε να καλύπτει τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Κουφώματα Αλουμινίου

Άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες αναμένεται να καλύπτει το σχέδιο είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, κλιματιστικών κ.α.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης αναμένετε να φτάσει το είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης υπολογίζεται ότι θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Περισσότερες λεπτομερείς σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις θα σας ανακοινώσουμε όταν δοθεί ο επίσημος οδηγός του σχεδίου.

Ενδιαφέρεστε να πάρετε τον οδηγό και να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων; Πατήστε  «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ». 

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Κυπριακή Δημοκρατία επιχορηγούν γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Πως μπορούν οι γεωργοί/παραγωγοί/κτηνοτρόφοι να εξοικονομήσουν με φωτοβολταϊκά;

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού στις Κτηνοτροφικές Μονάδες
 • Εξοικονόμηση ενέργειας για την άρδευση Αγροτικών Μονάδων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση δεξαμενών και λιμνών αποθήκευσης νερού

Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Η αρχή λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στηρίζεται στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια της μέρας σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται για άμεση χρήση.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων αφού πλέον δεν χρειάζεται η χρήση ηλεκτρισμού ή πετρελαίου. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Ιδιαιτερότητες Φωτοβολταϊκών συστημάτων άντλησης νερού

Τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Άντλησης Νερού αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, γι’ αυτό το κάθε ένα πρέπει να διαστασιολογηθεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες χρήσης και τις σχετιζόμενες φυσικές παραμέτρους του σημείου εγκατάστασης, όπως απόσταση και υψομετρική διαφορά από το σημείο άντλησης μέχρι το σημείο χρήσης και/ή αποθήκευσης νερού.

Οφέλη Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι ηλιακές λύσεις άντλησης νερού παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες νερού αθόρυβα, φθηνά και καθαρά χωρίς οποιεσδήποτε εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Επιπλέον, τα αυτόνομα συστήματα και τα συστήματα net-metering  μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες για ηλεκτρισμό μειώνοντας το κόστος, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολο, γρήγορο σχεδιασμό και εγκατάσταση.

Αποτελούν τη καλύτερη λύση για γεωργούς και κτηνοτρόφους με απαιτήσεις άντλησης νερού σε περιοχές απομακρυσμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση. Ο υβριδικός* τρόπος λειτουργίας των ηλιακών συστημάτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη υδροδότηση.

Πως θα προχωρήσετε στην υλοποίηση της εγκατάστασης;

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί αναλάβει την διαδικασία από την αρχή με συστήματα εγκεκριμένα από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς αλλά και με παροχή εγγυήσεων για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, μιλήστε με ένα εξειδικευμένο μηχανικό στο 22311234.

*Υβριδική λειτουργία= ταυτόχρονη λειτουργία με φωτοβολταϊκά και με την ΑΗΚ

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό του σχεδίου χορηγιών εδώ.