Renewable Projects & Sales Supervisor

Αναπτυσσόμαστε και Εργοδοτούμε

Κενή Θέση – Renewable Projects & Sales Supervisor

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Renewable Projects & Sales Supervisor στο Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Καθήκοντα και Ευθύνες:

   • Διαχείριση και Αδειοδότηση μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
   • Ανάθεση από και ενημέρωση προς τη διεύθυνση για θέματα προώθησης και πωλήσεων.
   • Επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες.
   • Ανάπτυξη προσχεδίων και σχεδίων εφαρμογής για τα συστήματα έργων.
   • Σύνταξη και διαχείριση φακέλων προσφορών και αιτήσεων.
   • Τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης έργου και διαχείριση της υλοποίησης των έργων.
   • Διαχείριση και τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Πελατολογίου (CRM).
   • Θα έχει έδρα τη Λευκωσία ενώ θα ανατεθούν Παγκύπριοι στόχοι ανάπτυξης τμηματικών πωλήσεων βάσει των εταιρικών στόχων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή παρεμφερές πτυχίο
 • Πτυχίο σε θέματα Διοίκησης ή Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε θέματα Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 3 – 5 χρόνια στις πωλήσεις και διαχείριση έργων
 • Διαπιστευμένος Ενεργειακός Ελεγκτής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CAD, MS Office, PVSyst
 • Γνώσεις προγραμμάτων CRM ή/και Διαχείρισης Έργων θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές δεξιότητες  

Αποστολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 25/05/2018 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Αιτήσεις Σχεδίου Εξοικονομώ Αναβαθμίζω

Karantonis Group – 100% επιτυχία στην πρώτη φάση του σχεδίου «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Ενδιαφέρεστε για το σχέδιο χορηγίας «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αλλά θέλετε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα σας διασφαλίσει την έγκριση της αίτησης σας;

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την κατάθεση της αίτησης σας για χορηγία, με ποσοστό επιτυχίας 100% στις εγκρίσεις αιτήσεων της πρώτης φάσης του σχεδίου.

Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ομίλου Καραντώνη από την πρώτη φάση του σχεδίου «Εξοικονομώ  Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 

Το προσωπικό μας φρόντισε να εξασφαλίσει €625,000 για του πελάτες μας, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού προϋπολογισμού της πρώτης φάσης του σχεδίου  «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω».

Στην πρώτη φάση του σχεδίου από τις 1200 συνολικές αιτήσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν συνολικά οι 1000. Ο όμιλος μας κατέθεσε 35 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν όλες

Αναλυτικά καταθέσαμε 10 αιτήσεις, ποσοστό 25% των συνολικών εγκεκριμένων αιτήσεων,  για ολοκληρωμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης και 25 αιτήσεις για οικίες με μεμονωμένα μέτρα εξοικονόμησης, ποσοστό 3% των εγκεκριμένων αιτήσεων ανάλογων έργων.  

Αν ενδιαφέρεστε για να προχωρήσετε με την αίτηση εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η διαδικασία αιτήσεων θα ανοίξει στις 16/4/2018.

Μετά την έγκριση της αίτησης σας και μετά την συνεννόηση σας με τους ενεργειακούς μηχανικούς μας, θα αρχίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας σας. Η εταιρία μας μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε πάντα με πιστοποιημένα συστήματα και γραπτές εγγυήσεις για το αποτέλεσμα.

Πατήστε πιο κάτω «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ» και ξεκινήστε τώρα!

Μετά την υποβολή των στοιχείων σας ένας εξειδικευμένος ενεργειακός μηχανικός της Karantonis Group θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις λεπτομέρειες.

2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

2η Προκήρυξη Σχεδίου Εξοικονομώ & Αναβαθμίζω

Στις 19 – 03 – 2018 ανακοινώθηκε η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου επιχορήγησης Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Τι καλύπτει η Χορηγία

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος, αφού το 50% με 75% (για ευπαθείς καταναλωτές) του κόστους μπορεί να καλύπτεται από τη χορηγία με τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Κουφώματα Αλουμινίου

Και άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες όπως εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και κλιματιστικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το «Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Αιτήσεις

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την κατάθεση της αίτησης σας για χορηγία.  Με ποσοστό επιτυχίας 100% στις εγκρίσεις αιτήσεων της πρώτης φάσης του σχεδίου. Αν ενδιαφέρεστε για να προχωρήσετε με την αίτηση μπορούμε να σας εγγυηθούμε το αποτέλεσμα που θέλετε. Η διαδικασία αιτήσεων θα ανοίξει στις 16/4/2018.

Σύντομος Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε το σύντομο οδηγό που θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στην επιτυχημένη αίτηση χρηματοδότησης για το Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Σε αυτό τον οδηγό παρουσιάζουμε επιγραμματικά τους τύπους των επενδύσεων,  τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τα μέγιστα ποσά χορηγίας, τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής καθώς και τα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια.

Μπορείτε να δείτε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ.

Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση Σχεδίου

Γενικές Πληροφορίες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ 2018

Έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου με επιχορήγηση Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος που καλύπτεται από την χορηγία και αναμένετε να καλύπτει τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
 • Θερμομόνωση Οροφής
 • Κουφώματα Αλουμινίου

Άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες αναμένεται να καλύπτει το σχέδιο είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, κλιματιστικών κ.α.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης αναμένετε να φτάσει το είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης υπολογίζεται ότι θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Περισσότερες λεπτομερείς σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις θα σας ανακοινώσουμε όταν δοθεί ο επίσημος οδηγός του σχεδίου.

Ενδιαφέρεστε να πάρετε τον οδηγό και να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων; Πατήστε  «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ». 

Αγροτικές Επιδοτήσεις

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Κυπριακή Δημοκρατία επιχορηγούν γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Πως μπορούν οι γεωργοί/παραγωγοί/κτηνοτρόφοι να εξοικονομήσουν με φωτοβολταϊκά;

 • Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού στις Κτηνοτροφικές Μονάδες
 • Εξοικονόμηση ενέργειας για την άρδευση Αγροτικών Μονάδων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση δεξαμενών και λιμνών αποθήκευσης νερού

Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Η αρχή λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στηρίζεται στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια της μέρας σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται για άμεση χρήση.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων αφού πλέον δεν χρειάζεται η χρήση ηλεκτρισμού ή πετρελαίου. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό είτε με σύστημα φωτοβολταϊκών για άντληση νερού, με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ή με συστήματα με την μέθοδο του net-metering.

Ιδιαιτερότητες Φωτοβολταϊκών συστημάτων άντλησης νερού

Τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Άντλησης Νερού αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, γι’ αυτό το κάθε ένα πρέπει να διαστασιολογηθεί με βάση τις απόλυτες ανάγκες χρήσης και τις σχετιζόμενες φυσικές παραμέτρους του σημείου εγκατάστασης, όπως απόσταση και υψομετρική διαφορά από το σημείο άντλησης μέχρι το σημείο χρήσης και/ή αποθήκευσης νερού.

Οφέλη Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι ηλιακές λύσεις άντλησης νερού παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες νερού αθόρυβα, φθηνά και καθαρά χωρίς οποιεσδήποτε εκπομπές ρυπογόνων αερίων. Επιπλέον, τα αυτόνομα συστήματα και τα συστήματα net-metering  μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες για ηλεκτρισμό μειώνοντας το κόστος, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολο, γρήγορο σχεδιασμό και εγκατάσταση.

Αποτελούν τη καλύτερη λύση για γεωργούς και κτηνοτρόφους με απαιτήσεις άντλησης νερού σε περιοχές απομακρυσμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση. Ο υβριδικός* τρόπος λειτουργίας των ηλιακών συστημάτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αδιάλειπτη υδροδότηση.

Πως θα προχωρήσετε στην υλοποίηση της εγκατάστασης;

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας μπορεί αναλάβει την διαδικασία από την αρχή με συστήματα εγκεκριμένα από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς αλλά και με παροχή εγγυήσεων για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, μιλήστε με ένα εξειδικευμένο μηχανικό στο 22311234.

*Υβριδική λειτουργία= ταυτόχρονη λειτουργία με φωτοβολταϊκά και με την ΑΗΚ

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη οδηγό του σχεδίου χορηγιών εδώ.

Κενή Θέση Πολιτικός Μηχανικός | Junior Civil Engineer

Η εταιρεία K-ENERGY Ltd ως εργοδότης ίσων ευκαιριών ζητά να προσλάβει άμεσα Πολιτικό Μηχανικό (Junior Engineer).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού.
 • Πολύ καλή χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων.
 • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Μεταπτυχιακός Τίτλος στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Ικανότητα επικοινωνίας, ευφράδεια λόγου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστο και δραστήριο άτομο.
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 20/12/2017 στο email: [email protected]

Όλα τα βιογραφικά θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Παθητικών Κτιρίων

 Πιστοποίηση Συμβούλου Παθητικού Κτιρίου Κύπρος Passive House Consultant Cyprus

Τι είναι τα Παθητικά Κτίρια και πώς λειτουργούν

Τα παθητικά σπίτια ή Passive Houses, όπως ονομάζονται πιο συχνά πλέον στην Ε.Ε., είναι τα σπίτια αυτά που χαρακτηρίζονται από μεγάλη θερμική άνεση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, διατηρώντας σταθερές θερμοκρασίες σε όλους τους χώρους του σπιτιού χωρίς υγρασία, με καλό αερισμό και πολύ χαμηλή έως μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Read moreΠιστοποιημένος Σύμβουλος Παθητικών Κτιρίων

Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Κύπρος
Η K ENERGY με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών στον καταναλωτή, φροντίζει να εκπαιδεύει το προσωπικό της και να αναβαθμίζει τα συστήματα της.

Read moreΜητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πάντα έτοιμοι να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες!

ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση OHSAS 18001 Ασφάλεια & Υγεία στην Eργασία

Η K-ENERGY έχει ως κύριο στόχο να παρέχει στον κάθε καταναλωτή, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πιστοποιημένα συστήματα. Στην Κ-ΕNERGY θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση να εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, σε συστηματική βάση, στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Read moreΠάντα έτοιμοι να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες!