Μαρία Μυριανθέως

Θέση: Διευθύντρια τμήματος Ελέγχου και Διαδικασιών

Τηλ: 22 311234
Ηλ. Ταχ: [email protected]

Προσόντα:

  • Πτυχίο Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα
  • Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Loughborough University, Αγγλία
  • Μεταπτυχιακό στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ελένη Σπανού

Θέση: Ενεργειακός Μηχανικός – Τμήμα Ενεργειακών Αναβαθμίσεων και Ενεργειακού Ελέγχου

Τηλ: +357 22 312274 / 70 07 07 07
Ηλ. Ταχ: [email protected]

Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Μεταπτυχιακό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής – Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Πιστοποιημένη Ειδικευμένη Εμπειρογνώμονας για κτήρια